MEDLEM

Våra sponsorer

 STORA ENSO SKOG

WIJKSTRÖMS TIMBER

ÖKNABY JAKTLAG

BOO FORSSJÖ AB

NÄSHULTA BRANDKÅR KAMRATFÖRENING

REINHOLD GUSTAFSSON

 BYGGNADSFIRMA 

WISTRÖMS

GALLRINGSUPPDRAG AB

BRUNVALLA GÅRD

GÖRAN CLAESSON BERGA

KATRINEHOLMS BUSS

0150 - 549 99

LARS LILJESVAN

LINDBRO SÅG & BYGGVAROR

RUNE JOHANSSON TIMMERHUS

JANNES GRÄV & BYGG

HANEBERG LANTBRUK AB

ÖKNABY SÅG

FLODA FOLKETS HUS ÖKNABY

Lokalen  för er

V Ä L K O M M E N   SOM   MEDLEM !


Flodafolketshus är en ekonomisk förening som sköts ideellt, vi är i stort behov av nya ideer och krafter för att utveckla föreningen, och för att kunna driva lokalen vidare.

Floda Folketshusförening har flera visioner som vi ständigt utvecklar för att kunna omvandla till verklighet.

Eftersom vi inte i dagsläget har några bidrag från kommunen, är det särskilt viktigt med medlemsavgifterna för att kunna driva vår lokal och föreningen vidare.


Ta chansen Du också att bli medlem, för att vara med och utveckla föreningen vidare.

Ditt stöd betyder mycket för vår landsbygd.


För 2018 är årsavgiften 100 kr

För nya medlemmar första gången 110 kr (100 kr + insats 10 kr)

 Medlemsavgift betalas till:

Floda folketshus bankgiro nr:  5247-1620

Skriv namn och adress, tel nr, ev e-postadress
För vidare information kontakta någon i styrelsen


Ordförande Urban Widholm  015071086


Sekreterare Sten Eklund  0766379093


Kassör        Ingalill Eriksson 015071052


(Våra stadgar hittar du på separat sida via undermeny till MEDLEM)