STYRELSEN

FLODA FOLKETS HUS ÖKNABY

Lokalen  för er

STYRELSEN


Ordförande

Karl-Evert Andersson

tfn: 070-5432619


Vice ordförande

Erik Jansson

070-6499973


Sekreterare

Eva-Lena Lindroos

tfn: 070-2161998


Kassör

Helena Wiklund

tfn: 070-2095137


Ledamot

Magnus Rydén

tfn. 072-2056344


Ledamot

Ingalill Eriksson

073-0710620


Suppleant

Alexander Ortner

tfn. 073-3809944


Suppleant

Isak Persson

070-4668780
Valberedning

   

Tuwe Pantzar

(Sammankallande)

tfn: 0150-71042


Ingvar Kylestorp

tfn: 070-9390931Revisorer


Revisor

Ingvar Kylestorp

Lars Magnusson


Suppleant

Niklas Söderstedt


 STORA ENSO SKOG

WIJKSTRÖMS TIMBER

ÖKNABY JAKTLAG

BOO FORSSJÖ AB

NÄSHULTA BRANDKÅR KAMRATFÖRENING

REINHOLD GUSTAFSSON

 BYGGNADSFIRMA 

WISTRÖMS

GALLRINGSUPPDRAG AB

BRUNVALLA GÅRD

GÖRAN CLAESSON BERGA

KATRINEHOLMS BUSS

0150 - 549 99

LARS LILJESVAN

LINDBRO SÅG & BYGGVAROR

RUNE JOHANSSON TIMMERHUS

JANNES GRÄV & BYGG

HANEBERG LANTBRUK AB

ÖKNABY SÅG

Våra sponsorer