STYRELSEN

FLODA FOLKETS HUS ÖKNABY

STYRELSEN


Ordförande

Eva-Lena Lindroos

tfn: 070-2161998


Sekreterare

Lena Holmstedt

tfn. 070-7770017


Kassör

Helena Wiklund

tfn: 070-2095137


Ledamot

Magnus Rydén

tfn. 072-2056344


Ledamot

Alexander Ortner

tfn. 073-3809944


Ledamot

Johan Nordskott

tfn. 073-0260230


Suppleant

Isak Persson

tfn. 070-4668780


Suppleant, vice ordförande

Monia Svensson

tfn. 070-4267919


Revisorer


Revisor

Ingvar Kylestorp

Lars Magnusson


Suppleant

Niklas SöderstedtValberedning


Niklas Söderstedt

(Sammankallande)


Ingvar Kylestorp

tfn: 070-9390931