STYRELSEN

Våra sponsorer

Nästa styrelsemöte

FLODA FOLKETS HUS ÖKNABY

Lokalen  för er

STYRELSEN


Ordförande

Karl-Evert Andersson

tfn: 070-5432619


Vice ordförande

Eva-Lena Lindroos

tfn: 070-2161998


Kassör

Ingalill Eriksson

tfn: 0150-710 52


Sekreterare

Helena Wiklund

tfn: 0150-71010


Ledamot

Bo Dagerud

tfn. 070-5109635


Ledamot

Mats Jansson

tfn: 0706-932 25


Ledamot

Sten Eklund

076-6379093


Suppleant

Hans Larsson

tfn. 0706-010712


Suppleant

Magnus Rydén

tfn. 0150-71038


Valberedning

   

Tuwe Pantzar

(Sammankallande)

tfn: 0150-71042


Ingvar Kylestorp

tfn: 070-9390931


Ingalill Eriksson

tfn: 0150-71052Revisorer


Revisor

Lars Magnusson


Suppleant

Ingvar Kylestorp


WIJKSTRÖMS TIMBER

ÖKNABY JAKTLAG

BOO FORSSJÖ AB

NÄSHULTA BRANDKÅR KAMRATFÖRENING

REINHOLD GUSTAFSSON

 BYGGNADSFIRMA 

WISTRÖMS

GALLRINGSUPPDRAG AB

BRUNVALLA GÅRD

GÖRAN CLAESSON BERGA

KATRINEHOLMS BUSS

0150 - 549 99

LARS LILJESVAN

LINDBRO SÅG & BYGGVAROR

RUNE JOHANSSON TIMMERHUS

JANNES GRÄV & BYGG

HANEBERG LANTBRUK AB

ÖKNABY SÅG

 STORA ENSO SKOG

Nästa styrelsemöte: